Chuyên mục: Chatbot

Hướng dẫn thiết lập Chatbot Facebook để thiết lập tự động inbox KH khi khách hàng comment, tự động trả lời KH theo kịch bản có sẵn.
Gửi tin nhắn hàng loạt tới danh sách KH có sẵn. Bạn có tối ưu để gửi được rất nhiều tin nhắn về quảng cáo, km với chi phí 0đ.